Theater

Grote kunst en cultuurprojecten

BliK Ondernemend staat garant voor unieke en bijzondere projecten voor uw organisatie. Geen grens te hoog en de mogelijkheden zijn enorm. Voor eventuele begeleiding aangaande de financiering vanuit fondsen in BliK Ondernemend ook uw partner. Kom eens praten en kijk in samenwerking met de cultuurcoach naar de mogelijkheden.

Voorbeeldproject: Lost Boys

In opdracht van Jongerenwerkorganisatie WelzijnE25 heeft de cultuurcoach een cultuurproject gerealiseerd waarbij de disciplines; kunst, theater, dans en muziek centraal stonden. Bij dit project stonde het thema kinderboeken centraal.

Beschrijving: \\sws30db01\Groups\welzijne25\BliKBV\foto's\lost boys 4.jpg

Realisatie

Er is een theaterproductie gerealiseerd waarbij 98 kinderen en 10 studenten woonachtig in het Westland en Maassluis aan hebben mee gespeeld. Het verhaal over Peter Pan stond hierbij centraal en de basis van de voorstelling bestond uit het ontstaan van het verhaal Peter Pan geschreven door Dhr J.M Barrie. In 4 verschillende groepen van ongeveer 20 kinderen is gerepeteerd aan diverse scènes binnen de voorstelling. Daarbij werd er met een groep studenten gerepeteerd voor de volwassen rollen. Vervolgens werden alle scènes samengevoegd tot een voorstelling van ruim een uur. Tijdens de lessen werd er met de kinderen gewerkt aan spel,dans en muziek. Tevens kregen de kinderen extra informatie over het ontstaan van het verhaal van Peter Pan.

Tijdens dit proces is er met 115 andere kinderen gewerkt aan een expositie van schilderijen gericht op hun meest favoriete boek. In combinatie met het basisonderwijs zijn er lessen gegeven door een beeldend kunstenaar. De kinderen gaven allemaal aan, wat hun meest favoriete boek was en waarom. Vervolgens hebben de kinderen het gedeelte dat binnen het boek de meeste indruk heeft gemaakt uitgezocht. In samenwerking met de docent beeldende kunst, leerden de kinderen dit om te zetten op schildersdoek. Het resultaat was 115 schilderijen gemaakt door kinderen in de leeftijdscategorie van 8 tot 10 jaar gebaseerd op hun meest favoriete boek.

De voorstelling Lost Boys is opgevoerd in het Westland theater De Naald voor een uitverkochte zaal van 400 man. Met professionele randvoorwaarden vanuit techniek en licht schitterden er 108 personen op het toneel. In de foyer was te expositie te bewonderen.

Projectbegeleiding

U wilt zelf een project starten, maar doet dit voor het eerst of u kunt hierbij hulp gebruiken,dan staat BliK Ondernemend voor u klaar. Met de grote ervaring die de cultuurcoach heeft opgedaan, kan zij een welkome aanwinst zijn om u te ondersteunen.

Beschrijving: D:\Documents and Settings\azwaneveld\My Documents\My Pictures\71738_536769259686733_1702488124_n.jpg

      Deze website is ontwikkeld en wordt bijgehouden door DagDromen.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.