Mobiele Groepsinterventies


 Eén van de mogelijkheden die BliK Ondernemend u biedt,  is het tijdelijk inzetten van ervaren ambulant jongerenwerkers binnen een gebied, wat tevens versterkt kan worden met een mobiele accommodatie.

De Mobiele Jongeren Interventie is bedoeld om korte pulsachtige aandacht op moeilijke situaties op straat en of in wijken te bieden.  Vooral in gebieden met weinig tot geen accommodaties voor jongeren, is de mobiele interventie vaak een ideaal middel.  Deze interventie kan meerdere doelen nastreven. In overleg met de opdrachtgever worden deze doelen bepaald en vervolgens wordt er gekeken naar de verwachte inzet en de haalbaarheid van de doelen. Zo zal er in samenspraak gekeken worden welk traject de meest oplossingsgerichte interventies zullen bieden. Vervolgens ontvang u een passende offerte en kunnen de werkzaamheden plaats gaan vinden. Met behulp van een evaluatietraject kunnen de verzette werkzaamheden worden overgedragen aan lokale welzijnsinstellingen of andere belanghebbenden.

Een interventie kan vanuit diverse onderbouwingen worden ingezet:

  • Werving naar bestaand aanbod.
  • Overlastsituaties bestrijden.
  • Ondersteuning bij projecten.
  • Aanvullend op bestaand aanbod.
  • Voorlichting / wijkbemiddeling.

Uiteraard is het altijd mogelijk om  "maatwerk" afspraken te maken. Zo kan het bijvoorbeeld voorkomen dat spoedinterventie op een overlast situatie noodzakelijk is en vooruitlopend op bovenstaande fasering de directe inzet van een interventie medewerker gewenst is. Voor nadere informatie of een vrijblijvend gesprek over bovenstaand aanbod, kunt u contact opnemen met Gregory Reijke, , te bereiken via 06-81953396 of via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Route 25; het interieur van één van de 3 Amerikaanse schoolbussen die middels interventies op locaties worden  ingezet
      Deze website is ontwikkeld en wordt bijgehouden door DagDromen.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.